Access Bars

ACCESS BARS® je jedna z metód Access Consciousness®.  BARsy predstavujú 32 bodov na hlave, kde sú uložené naše myšlienky, presvedčenia, vzorce správania, programy, ktoré  zostávajú v našom podvedomí, či už sú nám ku prospechu alebo nie. A tak formujú náš život. 

Počas terapie sa jemným dotykom pôsobí na tieto body,  čím sa umožní rozprúdenie energie a spustenie čistenia, odblokov, pretvárania a prepisovania už zabehnutých procesov, ktoré spôsobujú to, čo je v živote človeka už nevítané. Nastáva hlboká relaxácia, ktorá napomáha celému procesu. Človeku sa tak otvárajú dvere k zmenám, ktoré si sám dovolí.

Jednotlivé Barsy súvisia s rôznymi oblasťami života ako sú vzťahy, práca, peniaze, kreativita, proces starnutia a pod. Tým, že sa začne čistiť všetko staré nepotrebné, tak sa vytvára priestor pre nové postoje, názory a nazeranie na svet a život ako taký. Dochádza k zmene vedomia a zároveň ku harmonizácii tela, duše a mysle.

Hlavné účinky Access Bars:

  • celkové uvoľnenie, prečistenie a upokojenie myšlienok
  • zvýšenie životnej energie
  • zníženie a odbúranie únavy, stresu, strachu
  • naštartovanie samoliečiacich procesov
  • celkový rozvoj osobnosti na vedomej úrovni

Priebeh terapie 

Terapia trvá  cca 60minút  a počas nej klient iba leží a relaxuje.

1 terapia   …..   60

Terapia je vhodná pre kohokoľvek, koho si pritiahne. 

Je vhodná aj pre deti od 8rokov.

Terapie prebiehajú v Prievidzi.  Je dôležité sa dopredu objednať na t.č, 0908 062 188.