Konzultácie podvedomia

Momentálne neposkytujem konzultácie z dôvodu materskej dovolenky.  Začnem budúci rok 2023. Termín začiatku bude uvedený na tejto stránke. Ďakujem za pochopenie 🙂

Ukážem vám techniku, ktorú si spolu préjdeme počas konzultácie, a túto techniku viete ďalej sami využívať vo svojom živote kedykoľvek a v akejkoľvek oblasti. Pomáha nám pochopiť hlbšie seba, to čo sa nám v živote deje a spracovať všetko to, čo nás brzdí a blokuje v napĺňaní zámeru našej duše.

Konzultácie podvedomia prebiehajú osobne  v Bratislave alebo na diaľku cez telefón/skype   ….   50 / 1 hod.