Ako všetci veľmi dobre vieme, všetko okolo nás a v nás je o energii. To, čo vytvárame, aj tomu dávame istú energiu. Čiže náš výtvor vibruje na istej frekvencii. Tvoriť môžme buď vedome alebo nevedome. Ak vedome, odovzdávame našu energiu cielene, s konkrétnym zámerom. Nevedome predstavuje úplny opak.  

A ako tvorím ja? Vedome a cez srdce.. 😀   Čo to ale znamená v praxi? 

Do mojich malieb vždy odovzdávam cielenú energiu podľa toho, akej témy sa týkajú, so zámerom, aby pomáhali v danej oblasti iným ľuďom tak, ako potrebujú. Aby sa zvedomilo to, o čom daná maľba “hovorí” a to si tak človek vedel pritiahnuť do života a žiť to. Každý obraz vzniká v prepojení so mnou a preto i samotný proces jeho vzniku je pre mňa magický a občas i veľmi liečiaci. Pri maľovaní si aj ja zvedomujem isté veci, ktoré som pred tým možno až tak nevidela a daný obraz mi ich ukazuje. A keďže sú zrazu videné, spracujem ich, odblokujem prípadne v mojom živote to, čo treba a idem ďalej. Šťastnejšia. A o to nám všetkým tu na tejto zemi podľa mňa ide, byť šťastní. A ak v tom pomôžu moje obrazy, tak mi je cťou sa na tomto Šťastí takýmto spôsobom podieľať 🙂

No a čo je to tvorba cez srdce.. ako to len vysvetliť.. Jednoducho precítim každý obraz a tým posilňujem zámer, ktorý som do neho vložila. Naše srdcia majú zázračnú moc a je krásne ju objaviť 😉

in..